Τουρκοχωρίτης Ανακυκλωτική

Ανακύκλωση Σιδήρου Θήβα - Εμπόριο Σιδήρων Και Μετάλλων Σκραπ Θήβα


Η εταιρεία Τουρκοχωρίτης Ανακυκλωτική με έδρα στην οδό Ελληνικού Στρατού 2, Άνοιξη και υποκατάστημα στο 9ο χλμ. ΠΕΟ Θήβας - Λιβαδειάς (θέση Κάπαρι), στα Βάγια Θήβας και δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση και το χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων scrap.
Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι: χονδρικό εμπόριο παλαιών ανταλλακτικών και λαμαρινών, μηχανική κοπή και θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, διαλογή, διαχωρισμός, αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών, μηχανική και χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και αποξηλώσεις κτιρίων και εργοστασίων.