ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ

 
Εμπόριο Σιδήρου Και Μετάλλων Σκραπ

Τουρκοχωρίτης Ανακυκλωτική Θήβα - Ανακύκλωση Σιδήρου - Εμπόριο Σιδήρων Και Μετάλλων Σκραπ - Διάλυση Παλαιών Αυτοκινήτων Θήβα


Η εταιρεία Τουρκοχωρίτης Ανακυκλωτική με έδρα στην οδό Ελληνικού Στρατού 2, Άνοιξη και υποκατάστημα στο 9ο χλμ. ΠΕΟ Θήβας - Λιβαδειάς (θέση Κάπαρι), στα Βάγια Θηβών και δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση και το χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων scrap, αλλά και στην διάλυση παλαιών αυτοκινήτων.
Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι: χονδρικό εμπόριο παλαιών ανταλλακτικών αυτοκινήτων και λαμαρινών, μηχανική κοπή και θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, διαλογή, διαχωρισμός, αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών, διάλυση αυτοκινήτων και άλλων βαρέων οχημάτων, μηχανική και χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και αποξηλώσεις κτιρίων και εργοστασίων.
 
Οι εγκαταστάσεις μας καταλαμβάνουν μια μεγάλη έκταση και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες υποδομές για την διαχείριση scrap αλλά και των μετάλλων. 
Εδώ, συλλέγονται όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά, διαχωρίζονται ανάλογα με το είδος τους και μεταφέρονται στις μονάδες επεξεργασίας.Απευθυνθείτε σ'εμάς:
Με ένα τηλεφώνημα στα: 2262061748 - 6974327168, ερχόμαστε στο χώρο σας και παραλαμβάνουμε τα μεταλλικά απορρίμματα που διαθέτετε.
Πληρωμή τοις μετρητοίς!